STRUKTURA ORGANIZACYJNA

HISZPANIA

spain

ZARZĄD

person_m
Joaquín Grávalos
Jorge Grávalos

POLSKA

pl

DYREKTOR DS. HANDLOWYCH

person_mm
Elżbieta Sroczyńska

KIEROWNIK PROJEKTU

person_mm
Michał Andrzejczak
KIEROWNIK
DS. JAKOŚCI

Michał Andrzejczak

KIEROWNICY
ZMIAN

Marek Wiśnik
Łukasz Maślanka
Przemysław Skroński

OPERATORZY
WTRYSKAREK
SPECJALISTA DS.
ZAOPATRZENIA
I LOGISTYKI

Monika Cholewa
Anna Jałkiewicz
Joanna Rydz-Marciniak

KONSERWATOR
MASZYN

Sylwester Przesmycki
Paweł Kąkol
Marcin Grabarczyk

Michał Grabarczyk

MAGAZYNIER

Kamil Krysiak

Pawel Markowicz

SPECJALISTA
DS JAKOŚCI

Magdalena Bukarewicz

Aldona Jaworska
Agnieszka Nowak